i


i
Postawić, stawiać kropkę nad i zob. kropka 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.